MICHELL

 

Nudimo Vam najbolju i najkvalitetniju obuku za vozače 
AM,    A1,    A2,    A,     B,     BE,     C,     CE   kategorije.

Naše višegodišnje iskustvo,
garancija je Vašeg uspeha!

ObukaC Kategorija Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kate gorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa  navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

 

E kategorija

CE Kategorija Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije.

B Kategorija, Golf 7, Pežo 208, Auto Škola MICHELL, Beograd, Banovo brdo, Stevana Brakusa 6

 

B kategorija Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 mč. teoretske obuke i 40 mč. praktične obuke , osim za one koji imaju dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F, M, i mogućnost skraćene obuke.

 

AM Kategorija, Skuter, Auto Škola MICHELL, Beograd, Banovo brdo, Stevana Brakusa 6

 

AM kategorija je dozvola za mopede i lake tricikle (do 15 KW) ili laki četvorocikli. Obuka se sastoji od 40 časova teorije i 7 časova praktične obuke. Polaže se i teoretski i praktični ispit. Može se polagati sa navršenih 16 godina.

 

A1 Kategorija, Sym, Auto Škola MICHELL, Beograd, Banovo brdo, Stevana Brakusa 6

 

A1 kategorija. Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

 

 

A2 kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija snaga motora nije veća od 35 KW. Polaže se sa navršenih 18 god. Potrebno je završiti obuku.  Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole (M, AM, B), lekarsko  uverenje za A2 kategoriju.

 

A Kategorija, Honda Hornet, Auto Škola MICHELL, Beograd, Banovo brdo, Stevana Brakusa 6

 

A kategorija Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.  Sa  24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim onih koji imaju dozvolu A2  najmanje 2 god.

 

BE Kategorija, Prikolica, Auto Škola MICHELL, Beograd, Banovo brdo, Stevana Brakusa 6

BE kategorija. Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.