Auto Škola MICHELL

 

Nudimo Vam najbolju i najkvalitetniju obuku
za vozače  AM,    A1,    A2,    A,     B   i   BE   kategorija.

Naše višegodišnje iskustvo,
garancija je Vašeg uspeha!Obuka


B kategorija 
Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 mč. teoretske obuke i 40 mč. praktične obuke , osim za one koji imaju dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F, M, i mogućnost skraćene obuke.

 


AM kategorija
 je dozvola za mopede i lake tricikle (do 15 KW) ili laki četvorocikli. Obuka se sastoji od 40 časova teorije i 7 časova praktične obuke. Polaže se i teoretski i praktični ispit. Može se polagati sa navršenih 16 godina.

 A1 kategorija
 Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.A2 kategorija 
je dozvola za upravljanje motociklom čija snaga motora nije veća od 35 KW. Polaže se sa navršenih 18 god. Potrebno je završiti obuku. Obuka je u auto školi sa vozačem-instruktorom. Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole (M, AM, B), lekarsko  uverenje za A2 kategoriju.A kategorija 
Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.  Sa  24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim onih koji imaju dozvolu A2  najmanje 2 god.BE kategorija
 Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.


Galerija