CenovnikAM,  A1,  A2,  A  KATEGORIJA

Teorijska obuka (30+10) časova                                       14.000,00 dinara

Teorijska obuka (5+2) časova                                               3.500,00 dinara

Dodatna teorijska obuka (3) časa                                        1.500,00 dinara

Praktična obuka (40) časova                                             60.000,00 dinara

Praktična obuka (20) časova                                             30.000,00 dinara

Praktična obuka (14) časova                                               21.000,00 dinara

Praktična obuka (7) časova                                                 10.500,00 dinara

Dodatna praktična obuka (3) časa                                     4.500,00 dinara

 

B KATEGORIJA

Teorijska obuka (30+10) časova                                       14.000,00 dinara

Teorijska obuka (5+2) časova                                               3.500,00 dinara

Dodatna teorijska obuka (3) časa                                        1.500,00 dinara

Praktična obuka (40) časova                                             48.000,00 dinara

Praktična obuka (35) časova                                             42.000,00 dinara

Praktična obuka (30) časova                                             36.000,00 dinara

Praktična obuka (20) časova                                             24.000,00 dinara

Dodatna praktična obuka (3) časa                                     3.600,00 dinara

 

BE KATEGORIJA

Praktična obuka (7) časova                                                 14.000,00 dinara

 

TEORIJSKI DEO ISPITA

AM, A1, A2, A kategorije                                                          4.500,00 dinara

B kategorije                                                                                   4.500,00 dinara

BE kategorije                                                                                5.000,00 dinara

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA

AM,A1,A2,A kategorije                                                            4.500,00 dinara

B kategorije                                                                                   4.500,00 dinara

BE kategorije                                                                                5.000,00 dinara

 

DOPUNSKI ČAS

A1, A, B kategorije                                                                       1.200,00 dinara

Kondicioni čas-B kategorije                                                   1.200,00 dinara

BE kategorije                                                                                2.000,00 dinara